website statistics
Miễn phí giao hàng
Nhận & xem hàng tại nhà
Bảo hành lên đến 7 năm

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc Nơi làm việc Ngày hết hạn

Kỹ Thuật Sữa Chữa Đồng Hồ

Tp.HCM

31/12/2018

Nhân viên nam và nữ tư vấn bán hàng

Tp.HCM 21/03/2017

Cửa hàng trưởng

Tp.HCM 21/03/2017

Chuyên viên tư vấn

Tp.HCM 21/03/2017

Trưởng phòng marketing truyền thông

Tp.HCM 21/03/2017

Kế toán tổng hợp

Tp.HCM 21/03/2017

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tp.HCM 21/03/2017

Quản lý nhân sự toàn hệ thống

Tp.HCM 21/03/2017

Fb ads tài giỏi

Tp.HCM 21/03/2017

Chuyên viên kiểm toán

Tp.HCM 21/03/2017